Plakat. Treść plakatu podana tekstem pod tym plakatem.

Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej. Więcej informacji na stronie powiatu chrzanowskiego.