Przedstawiamy złożone oferty pozakonkursowe zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

1. Fundacja Viribus Unitis – Połączonymi Siłami w Babicach pn. „Przestrzenie mojej wyobraźni”

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - PDF

Uwagi do w/w ofert można składać w terminie 7 dni.