Przedstawiamy złożone oferty pozakonkursowe zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

1. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy w Płazie pn. ” Zobacz jak tańczę”,

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - PDF

2. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy w Płazie pn. ” (Nie) Pełnosprawny – mam i znam swoje prawa – debata o konwencji praw osób niepełnosprawnych”

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - PDF

3. Fundacji im. BRATA ALBERTA, Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu pn. ”Akademia umiejętności”,

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - PDF

 

Uwagi do w/w ofert można składać w terminie 7 dni.