Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

„Samodzielność – Aktywność - Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami.

 Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski „Samodzielność – Aktywność - Mobilność - szczegółowe informacje