Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Rehabilitacja indywidualna dzieci uczestników projektu „Z pomocą rodzinie”.