„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” moduł „Dostępne Mieszkanie” –  program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.