Fundacja Internationaler Bund Polska w 2021 r. jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osoby z niepełnosprawnością"  na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Szczegółowe informacje na temat projektu:

INFORMACJE O PROJEKCIE.

ULOTKA ASTYTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.