Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie poszukuje do współpracy osoby posiadającej uprawnienia budowlane, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obowiązki wynikające ze zlecenia: weryfikacja zgodności projektów z przepisami obowiązującego prawa budowlanego i  nadzór nad realizacją robót objętych projektami w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego.