Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

 Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 Program:

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020

Co powinieneś wiedzieć o „Asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej”?

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o pilny kontakt telefoniczny lub osobisty z naszą instytucją:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

tel.  32 624-11-30 wew.22