Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie - stanowisko Inspektora do Sekcji ds. Finansowo-Księgowych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko..