Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

ZARZĄDZENIE NR 28 / 2019 z dnia 02.07.2019r.

Ogłoszenie konkurs.

Ogłoszenie komisja.

I. Oferta - wzór.

II. Umowa - wzór.

III. Sprawozdanie - wzór.