Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Protokół wyboru - angielski.

Protokół wyboru - dogoterapia.

Protokół wyboru - hipoterapia.

Protokół wyboru - logopeda.

Protokół wyboru - matematyka.

Protokół wyboru - psycholog.