Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie - dogoterapia.

Rozeznanie - logopeda.

Rozeznanie - oligofrenopedagog.

 

Rozeznanie - rehabilitacja.

OFERTA - rehabilitacja.

 

Rozeznanie - korepetycje z przedmiotu matematyka.

Rozeznanie - korepetycje z przedmiotu język angielski.