Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

PROTOKÓŁ wyboru trener_PCPR

PROTOKÓŁ - Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Z pomocą rodzinie”.