Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie_trener_Chrzanow_19.

Rozeznanie_kon_nocleg_Chrzanow_19.

Rozeznanie transport.

Formularz oferty_kon_nocleg_Chrzanow_19.