Informujemy, że w dniu 30 marca 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie będzie nieczynne.

Zarządzeniem nr 51/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2018 r. dla pracowników PCPR w Chrzanowie, Dyrektor wyznaczył dzień 30 marca 2018 r. wolnym od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.