Plakat. Treść plakatu podana tekstem pod tym plakatem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie informuje, ze Powiat Chrzanowski przystąpił do realizacji pilotażowego Programu "AKTYWNY SAMORZĄD" finansowanego ze środków PFRON.