Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Informacja o wyborze wykonawcy - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

Protokół z wyboru wykonawcy - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Protokół wyboru - angielski.

Protokół wyboru - dogoterapia.

Protokół wyboru - hipoterapia.

Protokół wyboru - logopeda.

Protokół wyboru - matematyka.

Protokół wyboru - psycholog.

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie - psycholog dorosle.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie - hipoterapia.

 

Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18

Rozeznanie - dogoterapia.

Rozeznanie - logopeda.

Rozeznanie - oligofrenopedagog.

 

Rozeznanie - rehabilitacja.

OFERTA - rehabilitacja.

 

Rozeznanie - korepetycje z przedmiotu matematyka.

Rozeznanie - korepetycje z przedmiotu język angielski.