Zapraszamy osoby zainteresowane Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie na stronę internetową Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Link do otwarcia poniżej.

 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

.

Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą "Z pomocą rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:

Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 08.03.2018 r.

Informujemy, że w dniu 30 marca 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie będzie nieczynne.

Zarządzeniem nr 51/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2018 r. dla pracowników PCPR w Chrzanowie, Dyrektor wyznaczył dzień 30 marca 2018 r. wolnym od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Bieg Tropem Wilczym organizowany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się po raz pierwszy w Chrzanowie. Organizatorami biegu są: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie i Urząd Miejski w Chrzanowie. Do współpracy włączyło się Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej w Chrzanowie im. rtm. Witolda Pileckiego i Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Chrzanów. Patronat nad wydarzeniem objął IPN oddział Kraków.