30 maja 2023 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbył się II Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Miło nam poinformować, że nasza zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, prowadzona przez państwa Barbarę i Andrzeja Paliwoda została uhonorowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego Nagrodą „Polonia Minor”.

Państwo Paliwoda zostali docenieni za wieloletnią współpracę, gdyż pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej od 18 lat. Przez ten okres czasu otoczyli opieką 53 dzieci. Pani Barbara i pan Andrzej to ludzie o wielkim sercu, zawsze otwarci na współpracę. Nie mają obaw do przyjmowania dzieci w różnym wieku, z różnymi obciążeniami i deficytami. Nie boją się wyzwań, a funkcję rodziny zastępczej pełnią na najwyższym poziomie.

 

 

Zdjęcie UMWM

 

 

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie pod nazwą "Z pomocą rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1. Poddziałanie 9.1.1

 

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert 2023 .pdf

 

.