Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

OKRES REALIZACJI: 01.05.2021 – 30.06.2023

REALIZATOR PROJEKTU: Powiat Chrzanowski /Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Chrzanowie.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 86 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

Informacja o projekcie

FEU_PL_MP_EU

Ogłoszenie - rozeznanie rynku dot. pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, nazwa projektu „Z pomocą rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0011/20 w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0011/20

Rozeznanie rynku.

Formularz oferty.

 

FEU_PL_MP_EU

Informacja o projekcie „Wróć z POWERem!”  realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Informacja o projekcie „Wróć z POWERem!”

 

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie będzie czynne w godzinach 7.00 - 15.00. W dniu 30 kwietnia br. (piątek) będzie nieczynne, zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w II kwartale 2021 r. dla pracowników PCPR w Chrzanowie.